Wat is een GDV – afname ?

GDV staat voor Gas Discharge Visualization techniek. Ook soms Electrophotonic Analysis (EPC) genoemd.  In menselijke taal zou je het de energetische vingerafdruk kunnen noemen.

De wetenschapper Prof. Dr. Konstantin Korotkov  uit Sint- Petersburg ontwikkelde de GDV methode, een verdere ontwikkeling van Kirlian fotografie. In de Biofysica en Bioelectrografie worden biofotonen als heel belangrijk beschouwd  voor onze gezondheid én psychisch welzijn. Dr. Korotkov maakte door de ontwikkeling van de GDV camera dat de  3 grootste  gezondheidsbenaderingen ( chinese , ayurvedische , westerse geneeskunde) die ter wereld bestaan in één GDV-methode visueel gemaakt worden.

Deze GDV-methode wordt wereldwijd toegepast in de psychologie en bewustzijnstudies, in de medische wereld, in wellness/Spa, ook op hoog niveau om sporters, ruimtevaarders, topfuncties in bedrijven te begeleiden. Tevens kan voor elke vorm van behandeling of therapeutische benadering goed gemeten worden of  er effecten zijn op de energie van de mens.

De studie van de menselijke bio-energievelden (Human Biofields) hoort tot een domein dat lichaam, ziel en geest tot één geheel ziet. Door één GDV-afname krijg je in 15 minuten zicht op je totale gezondheid (emotioneel, mentaal, energetisch en fysiek). De interpretatie ervan neemt echter meer tijd in beslag.  

In België is deze GDV methode nauwelijks bekend.   Door een tweetal ontmoetingen met Dr.Korotkov én door mijn internationale contacten (dokters, healers, wetenschappers) was ik gewonnen voor die benadering.  Aldus hoef je niet ver meer  te reizen om ook een GDV-energiemeting te ervaren die visueel gebracht wordt voor jou persoonlijk. Door m’n diverse opleidingen en ervaring mag en kan ik je hier meer duiding over geven. 

 

 

 

Hoe gebeurt een GDV-afname ?

Met de GDV-camera die ik gebruik :

  •  wordt van elke vingertop  2 x een afname gemaakt
  •  een eerste keer om je emotionele/mentale gezondheid op te maken in de diverse     organen en lichaamssystemen
  • een tweede afname dient om te kijken of er organen en lichaamssytemen fysiek in onbelans zijn en eventueel dienen opgevolgd te worden
  • Een GDV-afname is pijnloos én geeft een momentafname weer die je lichamelijke en geestelijke gezondheid in 10 à 15 minuten in kaart brengt – de interpretaties hiervan duren langer maar kunnen in één of meerdere coachingsessies getoond worden  ngl je gewoon nieuwsgierig  bent naar je energie- en gezondheidspeil of voor verdere behandeling kiest. Het GDV-Energie-coachingsprogramma is ook een mogelijkheid om via meerdere afnames je gezondheid én psychisch welzijn (preventief) op te volgen.

 

Waarom via de vingertoppen ?

De vingertoppen bevatten alle informatie van het lichaam omdat hier de eindpunten van onze energiebanen (ook meridianen genoemd) liggen. Meridianen zijn energiestromen die door het hele lichaam lopen en dus veel informatie bevatten.  Ook van de onzichtbare  energiepoorten ( soms chakra’s genoemd) ontvangen de meridianen energie. Dus alle informatie die in de vingertoppen ligt opgeslagen wordt via de GDV-camera geregistreerd.

De energiefoto’s van de vingertoppen worden getoond als blauw licht emissies (ook fotonen genoemd) Met de GDV-camera is het mogelijk om direct energievelden waar te nemen dus ook daar waar in het lichaam onbelans is. De foto’s bij elke afname geven aan waar er een disbalans is  zowel in de diverse organen als in de lichaamssystemen (cardiovasculair, respiratoir, endocrien, locomotorisch, digestief, urogenital, zenuwstelsel en immuunsysteem)

Als er sprake is van disbalans in het lichaam, wordt het elektronentransport in de weefsels gehinderd. Elektronen zijn nodig voor de energievoorziening van organen en systemen. Bij een tekort aan elektronen is de energiehuishouding van het lichaam dus niet optimaal.

Het is wetenschappelijk bewezen dat alle biologische objecten fotonen uitzenden. Fotonen zijn gewichtloze lichtdeeltjes. Ze spelen een rol in de processen van fysiologische regulatie en de oxidatiereacties (verbrandingsreacties) van het lichaam. De fotonen die dag en nacht door het lichaam uitgezonden worden, zijn niet goed meetbaar; alleen in vacuüm. Als het lichaam in een elektromagnetisch veld geplaatst wordt, kan de fotonenemissie wel gemeten worden. De GDV-techniek is hierop gebaseerd, én dat is een doorbraak in de wetenschap.

 

Met een GDV -afname én GDV-energie-coaching

zijn we nu snel in staat om :

  • stress te meten én te behandelen
  • energieverlies en blokkaden visueel te maken én te behandelen
  • het energiepotentieel vast te stellen én te verhogen
  • verzwakte organen en lichaamssystemen weer in natuurlijke balans te brengen
  • de werkzaamheid en efficiëntie van therapie-benaderingen te meten
  • Een GDV–afname en GDV-energiemeting stelt ons in staat om op een nieuwe, zichtbare manier de mens te ondersteunen die op zoek is naar meer energie, gezondheid én geestelijk welzijn.

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *