Vitamine B12 kan het contact met je Ziel herstellen. Een wonderlijk verhaal.

Citaat

Vitamine B12 kan het contact met je Ziel herstellen. 

Door Hugo Van Verdegem, Energiecoach – Rust- & Vreugdebrenger

vitamine B12

Ja dat is een wonderlijk verhaal wat Vitamine B12 allemaal kan veroorzaken.

Als energiecoach deed ik de laatste jaren heel wat energiemetingen. Daarbij stelde ik het volgende vast:

 • zowat 90 % van de mensen beschikt over een Zielspotentieel van 100 % maar een klein percentage maakt hier effectief gebruik van. Het zielspotentieel kun je vergelijken met een benzinestation; je moet kunnen tanken. Echte energie, vitaliteit, levensenergie, zelfvertrouwen, liefde, wijsheid en kracht is enkel op zielsniveau op te halen.
 • Iedereen is uniek en heeft een eigen authentieke wezenlijke zielsenergie die noodzakelijk is om jezelf te zijn, om creatief – passievol – gelukkig – vreugdevol en enthousiast in het leven te zijn en in je eigen unieke kracht te staan. Komen bij je eigen mogelijkheden en talenten zou één van de prioriteiten dienen te zijn in je leven. Velen komen daar niet bij omdat er te weinig levenskracht en zielsenergie instroomt in onze aura.
 • Wanneer er in de onderste chakra’s onvoldoende beweging, draaiing, doorstroming, aarding is, is dit nefast voor de gezondheid en het psychisch welzijn. Doorstroming krijgen in de onderste chakra’s kan de alchemie van de buik weer wakker maken. Dit betekent hier graag op aarde durven zijn, bestaansrecht voor jezelf opeisen, passie en seksualiteit durven beleven, enz…

Energieverlies is behandelbaar

Energieverlies of -tekort, vermoeidheid, niet geloven in zichzelf, te angstig en te stressvol in het leven staan, de diepere oorzaak hiervan is dat men zijn hart niet volgt én het contact met de ziel verloren heeft. Daarnaast zijn Hoog Sensitieve Personen, Super HSP’s en oude Zielen enorm gevoelig om prikkels, emoties en stress vanuit de omgeving op te nemen. Bij hen is suppletie van B12/B11 een noodzaak om in hun eigen kracht, bestaansrecht én bij hun talenten te komen. Ook is het zo dat minstens 75 % van de mensen boven de 60 en zeker geriatrische patiënten meer Geestkracht nodig hebben. B12/B11 en D3 zijn dan ook sterk aan te raden.

In m’n praktijk stel ik vast:

Over het algemeen komen mensen vaak te laat voor een behandeling, hebben minder ernstige tot ernstige klachten ontwikkeld, met soms als resultaat uitputting en chronische ziektes . Dan hebben zij eerst en vooral een energieboost én opruiming van oude stress en (emotioneel) puin uit het verleden nodig.

img_8863

Net zoals het Licht in de Natuur, is het contact met je eigen Zielsenergie zo belangrijk. (Foto Hugo Van Verdegem)

Voor die energieboost en opruiming van oude stress en (emotioneel) puin helpt wonderwel diverse vitamine B12- vormen, als ze natuurlijk zijn gemaakt. Er bestaan een 6- tal vitamine B12- vormen, waarvan de mens methyl- en/of adenosylcobalamine het vlotst opneemt.

Een pluspunt van suppletie met methyl- en/of adenosylcobalamine is dat het lichaam direct beschikt over de biologisch actieve (co-enzym)vormen van vitamine B12, waarvan de opname via voeding veel moeilijker verloopt.

Die combinatie met methyl- en adenosylcobalamine is een soort toverformule wanneer je ze toepast, door ze in te nemen o.a. onder de vorm van zuigtabletjes.

Belangrijke voorwaarde is dat je ze goed opneemt. Pas als producten een opname hebben tussen de 90 en 100 % , zullen de effecten groot en effectief zijn. Dit meet ik steeds grondig uit.

Het contact met je Ziel en met je eigen authentieke wezenlijke zielsenergie is in deze tijd noodzakelijk. De mens dient meer en meer te gaan leven vanuit Liefde en Wijsheid. Voorbij is het tijdperk van angst, manipulatie en bezitsdrang, dit helpt de mens niet meer voorruit.

B12/B11(foliumzuur) zet opruiming en veranderingen in gang die bevrijdend kunnen zijn in de groei naar een vernieuwen verruimend Bewustzijn en levenskwaliteit.

Vitamine B12 zorgt voor Geestkracht. Geestkracht is pure doorstroming van scheppingsenergie, meer bekend als levensenergie of levenskracht. Dit gaat veel verder dan wilskracht die egogebaseerd is én eindig is, want vaak geraakt de mens mentaal uitgeput omdat de wilskracht is uitgeput. Geestkracht is de levensenergie van de Bron, die onuitputtelijk, onvoorwaardelijke liefde die steeds stroomt.

Die Geestkracht zorgt o.a. voor:

 • Wanneer we B11(Foliumzuur) combineren met B12 worden ook onze hersenen en geheugenkwaliteit opgetild.
 •  Vitamine B12/B11 heeft impact op een 40- tal vitale functies, en geeft ons voordelen voor ons lichamelijk en psychisch welbevinden. Teveel om op te noemen in dit artikel.

Als psycholoog , energiecoach, Rust- én Vreugdebrenger/Healer zie ik ook dat er zich een herstelbeweging in het contact met de Ziel voordoet.

Wanneer het contact met de Ziel terug kan plaats vinden, heeft dit o.a. deze positieve effecten:

 • je kan vlotter zelfliefde ontwikkelen
 • je krijgt vlotter inzicht in hoe je je eigen ruimte in kan nemen en een zelfstandiger, onafhankelijk wezen kan worden, niet vanuit het ego maar vanuit het hart.
 • Wanneer er meer zelfliefde is en inzicht in je eigen patronen en valkuilen, dan kan het contact met je ziel opbloeien en kun je werkelijk geïnspireerd je talenten en gaven delen met de wereld.

Het opbloeien van het contact met de ziel is nu fel nodig omdat de bewuste mens nu bezig is de overgang te maken van een ego-gebaseerd naar een hartgedragen bewustzijn.

– je wordt onafhankelijker en zelfstandiger, minder gevoelig voor angst om te sterven, zelfs bij een zwakke gezondheid. Je richt je meer en meer naar binnen en durft meer te voelen én echt te leven. Jouw zelfbeeld wordt opgeschoond en vaak zal het zijn dat je dan door verschillende verlieservaringen gaat.

Voldoende contact met je ziel is noodzakelijk, want het ego vervult niet meer en je hebt nood aan een nieuwe richting. In dit proces heb je voldoende levensenergie en geestkracht nodig

Bij mijn klanten zal ik daarom in de eerste fase van de behandeling energetiseren

met Vit B12/B11, soms ook met andere vitamines, mineralen, als dit noodzakelijk blijkt om een voldoende hoge levensenergie vast te houden.

Het allerbelangrijkst is echter dat het herstel van het contact met je Ziel. Dat doet iedereen op termijn goed: jezelf, je omgeving, de natuur, de Aarde, de mensheid.

Hugo Van Verdegem, November 2016

 

Nog meer info over het belang van Vitamine B12/Foliumzuur:

vitamine-b12-geestelijke-energie-en-kracht-beknoptvitamine-b12-beknopte-voordelenfoliumzuur-b11-beknopte-voordelen functies-vitamine-b12

Bij welke klachten bijvoorbeeld neem je Vitamine B12?

Top 10 klachten Vitamine B12-tekort

Top 10 vitamine B12-tekort klachten waar over het algemeen niet door de huisarts naar gekeken wordt:

 1. Moeheid, uitputting, levenslust, slaperigheid, algehele slapte en zwakte: domweg geen energie, geen conditie meer, uitputtingsverschijnselen (“al moe bij het opstaan”)
 2. Hooggevoelig, overgevoeligheid, overprikkeld voor bijvoorbeeld al licht geluid
 3. Geheugenzwakte, woordvindingsproblemen, Concentratieproblemen
 4. Krampen, tintelingen in de voeten en handen en later ook in benen, armen en gezicht. “Het gevoel van onder stroom te staan”; “mieren lopen in mijn benen – ik word er gek van”. Ook een vreemd doof of verdoofd gevoel in handen en voeten. Uitvalsverschijnselen. Trillende handen.
 5. Het vaak koud hebben
 6. Vaak ziek zijn, laag afweersysteem
 7. Vroegtijdige ouderdomsklachten, als vergeetachtigheid, moeheid, depressie, trillende ledematen, hartritmestoornissen, evenwichtsproblemen, vallen (en bot breken), osteoporose, slecht zien en horen
 8. Krachtsverlies in armen en benen (soms leidend tot noodzaak om rolstoel te gaan gebruiken)
 9. Depressie, Depersonalisatie, Psychose verwardheid, angsten, stemmingswisselingen, persoonlijkheidsveranderingen
 10. Hart- en vaatproblemen

Wil je kennis maken met Vitamine B12 & Foliumzuur, dan kan dit via een Vitamine B12-consult in m’n praktijk in Brugge of Gent, vraag hier een afspraak aan  

Of bestel rechtstreeks een energetische meting op m’n webshop

 

 

 

 

Waarom Vitamine B12 en Foliumzuur(B11) zo goed zijn voor spirituele & hoogsensitieve mensen, en voor mensen met vele chronische klachten.

Citaat

vitamin B12 fotobelang VitB12 engelse afbeeldingEnkele vaststellingen vanuit m’n ervaringen in m’n praktijk:

* Héél veel spirituele mensen verbruiken veel vitamine B12 omdat ze meer stress kennen in hun aura en lichaam.

 • Heel veel hooggevoeligen/hoogsensitieve mensen zijn heel kwetsbaar en gevoelig voor allerlei omgevingsfactoren, allerlei energieën en prikkels die men onbewust en bewust sterk waarneemt. Gevolg is dat men dit alles onvoldoende kan verwerken bijvoorbeeld: het intenser beleven van (negatieve) emoties en negatieve of stressvolle situaties. Daardoor lopen ze meer risico om ziek te worden omdat o.a. hun weerstand en immuniteitssysteem vlugger verzwakt is.
 • Overprikkeling en druk uit de maatschappij vragen meer en meer een langer verwerkingsproces. Mensen hebben meer rust en aarding nodig – het lichaam kan immers niet meer mee. Indien er onvoldoende geluisterd wordt naar het lichaam, ontstaat er veel energieverlies én tekort aan vitaliteit, levensenergie/levensmoed. Steeds meer mensen klagen van een bijna constante moeheid en onrust. Diepere oorzaken dienen aangepakt.
 • Meer mensen willen niet meer oppervlakkig leven maar bewust en gezond leven. Geestkracht en zielsvoeding is evenzeer erg nodig wil de mens zich goed in zijn eigen vel én lichaam voelen.
 • Op dit moment leven op aarde veel oude, hoog ontwikkelde zielen die nu eenheid aan het vinden zijn in hun LICHAAM, GEEST én ZIEL, een proces dat grote hoeveelheden B12 en foliumzuur verbruikt in het lichaam.
 • Ook zij die bewuster met voeding willen omgaan, meer biologisch, ethisch én gezond willen eten, zoals vegetariërs, veganisten én dit al jaren doen – kunnen ook een groot tekort aan B12 hebben. Ook zij dienen er op te letten dat voldoende Vitamine B12 & B11 ingenomen wordt.

Vitamine B12-tekort is een enorme volksziekte aan het worden.

Sally Pacholok medeauteur van het boek “Is het misschien vitamine B12-tekort?”boek is het misschien vitamine b12 tekort Sally Pacholok en Jeffrey StuartSally, verpleegkundige is al meer dan 20 jaar met Vitamine B12- tekort bezig. Ze vertelt ontegenzeglijk op zeer hoog medisch niveau dat Vitamine B12-tekort een enorme volksziekte is die zijn weerga niet kent en die nu nog bijna altijd over het hoofd wordt gezien, met vaak desastreuze gevolgen voor miljoenen mensen.Sally pacholok and dokter jeffrey StuartSamen met Jeffrey Stuart, Arts schreven ze hun bevindingen over deze onzichtbare epidemie die al decennia zorgt voor misdiagnoses in de gezondheidszorg.

Meer nog vorig jaar kwam in de USA een film** over Sally Pacholok uit die illustreert hoe moeilijk een pionier het heeft om aan te tonen hoe belangrijk Vitamine B12- tekort is in de gezondheidszorg.

 

Sinds haar boek in 2005 verscheen, heeft ze honderden dokters én gezondheid-behandelaars wereldwijd geïnspireerd o.a. de Nederlandse arts Hans Reijnen.Vitamine B12-tekort Hans ReijnenDeze arts schreef in 2011 het boekje: Vitamine B12-tekort, oorzaak van vele chronische klachten.

Hugo ziet ondertussen al een 3 tal jaar grote verschillen in groei, evolutie en gezondheid bij hen die vitamine B12 en Foliumzuur- zuigtabletjes nemen. Als ervaren psycholoog, healer, energiecoach én rustbrenger kan Hugo ook uitmeten welke vitamine B12 soorten jij het beste opneemt.energetische betekenis van een vitamine B12 tekortHij kent als behandelaar heelgoed het energetische effect van B12.

 

Nog even wat meer info over Vitamine B12 en Foliumzuur:

Vitamine B12 geestelijke energie en kracht beknoptVitamine B12 beknopte voordelenfoliumzuur B11 beknopte voordelen

Hieronder de belangrijkste functies van Vitamine B12 – de Koning der Vitamines

Wetenschappelijke claims rond Vitamine B12

functies Vitamine B12

 

Bij welke klachten bijvoorbeeld neem je Vitamine B12?– lees:http://vitamineb12tekort.nl/vitamineb12-tekort-klachten.php

wereldwijde aandacht voor B12 tekort

Vanuit de wetenschap zijn er nog 150+ symptomen aangetoond die te maken hebben met een vitamine B12-tekort

Wil je kennis maken met Vitamine B12 & Foliumzuur, dan kan dit via een Vitamine B12-consult in m’n praktijk in Brugge of Gent, vraag het hier een afspraak aan 

Woon je ver of in het buitenland, dan kan je ook Vitamine B12 & Foliumzuur online bestellen via deze link

 

Neveninformatie:

Sally Pacholok B12** dit is de film over verpleegster Sally Pacholok – met als ondertitel ‘Deze verpleegster kan je leven redden’

“Fantastic informative film – every doctor, student, practitioner should see this so that more people can be helped.”

https://www.facebook.com/sallypacholokthemovie

Het belang van Vitamine B12 en Foliumzuur

Citaat

vitamine B12

Normaal wordt er gezegd dat Vit B12 door ouderen dient genomen om veroudering tegen te gaan. En een andere grote groep zijn de vegetariërs/veganisten die een groot tekort aan Vitamine B12 hebben. Bovenstaande klopt natuurlijk allemaal.   Maar Vitamine B12  gecombineerd met Foliumzuur is een wondermiddel tegen grote emotionele schommelingen, het ondersteunt hoogsensitivitieit, allerlei chronische klachten en ziekten. Wie (over)vermoeid loopt, concentratiestoornissen heeft,  kan een boost aan energie krijgen wanneer de verschillende Vit B12 vormen goed gedoseerd worden. Het werkt opbeurend en geeft een energieboost en verschillende mensen kunnen makkelijker bepaalde voeding verteren waar ze anders veel last van hebben.  Welke Vit B12 vormen goed zijn voor jou : In m’n (energie)metingen meet ik dit altijd uit voor de klant.

Nog even wat meer info over Vitamine B12 en Foliumzuur:

Vitamine B12 geestelijke energie en kracht beknoptVitamine B12 beknopte voordelenfoliumzuur B11 beknopte voordelen

Hieronder de belangrijkste functies van Vitamine B12 – de Koning der Vitamines

Wetenschappelijke claims rond Vitamine B12

functies Vitamine B12

 

Bij welke klachten bijvoorbeeld neem je Vitamine B12?– lees:http://vitamineb12tekort.nl/vitamineb12-tekort-klachten.php

wereldwijde aandacht voor B12 tekort

Vanuit de wetenschap zijn er nog 150+ symptomen aangetoond die te maken hebben met een vitamine B12-tekort

Wil je kennis maken met Vitamine B12 & Foliumzuur, dan kan dit via een Vitamine B12-consult in m’n praktijk in Brugge of Gent, vraag het hier een afspraak aan – er is altijd voorraad in m’n praktijk en kan ook opgestuurd worden  mail me hugovanverdegem@hotmail.com

Bestellen kan ook online:

Woon je ver of in het buitenland, dan kan je ook Vitamine B12 & Foliumzuur online bestellen via deze link

 

Het is goed om te weten dat schadelijke bijeffecten van een hoge Vitamine B12 inname NIET mogelijk zijn (zie ook de vele wetenschappelijke referenties op Vitamine B12 nu hierover). Teveel ingenomen Vitamine B12 verlaat via de urine weer het lichaam.