GDV wetenschappelijk

Is de GDV-METING wetenschappelijk ? 

De GDV-/EPC-technologie steunt op de invloed van de gasontlading die met behulp van een kunstmatig opgewekt elektromagnetisch veld opgewekt wordt. Door dat bioveld wordt de gasontlading beïnvloed.  Duizenden metingen tonen dit heel duidelijk.

Deze emissie gebeurt van nature zeer subtiel , maar zonder een versterking zijn de relatief zwakke deeltjesstromen slechts met zwaar technisch gereedschap en zeer dure hooggevoelige camera’s en in het absolute donker  vast te stellen.

Het principe van de GDV-/EPC-meting steunt op de elektromagnetische prikkeling van vrije elektronen en fotonen in het plasmaveld van het gemeten voorwerp, die, duizendmaal versterkt, zichtbaar en optisch meetbaar worden gemaakt.

Bij mensen is het geteste voorwerp de vinger.  Een ander voordeel is dat men met het GDV-toestel onder normale condities, op klaarlichte dag en zonder speciale voorbereidingen kan werken.

De structuur, het patroon en de intensiteit van de ontladingen zijn in wezen afhankelijk van de energetische toestand van het geteste voorwerp.  Daarmee bedoelt men de fysische, mentale en emotionele energietoestand  van mensen of de innerlijke energetische  natuur van geteste materialen.

De GDV-/EPC-testmethode wordt voortdurend verbeterd en met de nieuwste kennis van het plasma-onderzoek , de digitale beeldanalyse en de optica aangevuld.

Zo hebben wij vandaag een peilingstoestel voor onderzoek naar bio-energetische velden ter beschikking dat de hoogste wetenschappelijke vorderingen weerstaat.  Er worden zoveel mogelijk parameters onderzocht waarbij  een zo min mogelijke stimulatie van het geteste voorwerp plaats heeft.  De metingen zijn  reproduceerbaar en geven onafhankelijk van de gebruiker reproduceerbare waarden.  Men kan dus wetenschappelijk werken.

We kennen oa Albert Einstein maar er zijn ook in deze tijd genieën zonder dat ze de nobelprijs krijgen. Het werk van Dr.Korotkov is alvast bijzonder te noemen.

enkele publicaties, een overzicht  http://korotkov.org/publications/

– rond emoties : 2009 Subtle Energy_Emotions_Korotkov etal

– rond de GDV/EPC wetenschappelijke methode : 2007 GDV Overview article

Vele wetenschappers, dokters, healers, researchers, bewustzijnswerkers, therapeuten hebben het werk van Dr. Korotkov onderzocht, ervaren en erover geschreven.  Mijn inziens is het meest belangrijke dat Korotkov en Dr. Emoto Masuru weten wat gedachten en emoties doen voor onze gezondheid en onze bewustzijnsgroei.  Het mooie is dat ze niet uit angst werken maar vanuit Liefde !  Iets wat je in wezen niet kunt verklaren vanuit de  oude wetenschappelijke benaderingen. In het boek ” Spiraal Traverse. Journey into the Unknown” besteedt Dr.Korotkov een hoofdstuk aan Liefde : ‘Can Love be measured ?’

Kan Liefde worden gemeten en getoond. Het antwoord is meer en meer ja. Dit beeld toont hoe Liefde vanuit de Hartstreek verzonden worden en door de ander kan ontvangen worden.

Liefde wordt van Hart naar Hart naar elkaar uitgezonden, Dr.Korotkov kon visueel vastleggen hoe dit gebeurt.

 

 

Print Friendly, PDF & Email