Via de vingertoppen

Waarom een meting afnemen via de vingertoppen ?

De vingertoppen bevatten alle informatie van het lichaam omdat hier de eindpunten van onze energiebanen (ook meridianen genoemd) liggen. Meridianen zijn energiestromen die door het hele lichaam lopen en dus veel informatie bevatten.  Ook van de onzichtbare  energiepoorten ( soms chakra’s genoemd) ontvangen de meridianen energie. Dus alle informatie die in de vingertoppen ligt opgeslagen wordt via de GDV-camera geregistreerd.

voorbeeld van een begin van GDV vingerafdruk berekeingen

De energiefoto’s van de vingertoppen worden getoond als blauw licht emissies (ook fotonen genoemd) Met de GDV-camera is het mogelijk om direct energievelden waar te nemen dus ook daar waar in het lichaam onbalans is. De foto’s bij elke afname geven aan waar er een disbalans is  zowel in de diverse organen als in de lichaamssystemen (cardiovasculair, respiratoir, endocrien, locomotorisch, digestief, urogenital, zenuwstelsel en immuunsysteem).

Als er sprake is van disbalans in het lichaam, wordt het elektronentransport in de weefsels gehinderd. Elektronen zijn nodig voor de energievoorziening van organen en systemen. Bij een tekort aan elektronen is de energiehuishouding van het lichaam dus niet optimaal.

GDV tabel Dr.Korotkov

Het is wetenschappelijk bewezen dat alle biologische objecten fotonen uitzenden. Fotonen zijn gewichtloze lichtdeeltjes. Ze spelen een rol in de processen van fysiologische regulatie en de oxidatiereacties (verbrandingsreacties) van het lichaam. De fotonen die dag en nacht door het lichaam uitgezonden worden, zijn niet goed meetbaar; alleen in vacuüm. Als het lichaam in een elektromagnetisch veld geplaatst wordt, kan de fotonenemissie wel gemeten worden. De GDV-techniek is hierop gebaseerd.

 

 

Print Friendly, PDF & Email